Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

Význam asociací pro ICT v ČR

Letos je to patnáct let od založení první ryze telekomunikační Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí – APVTS. Vznikla v květnu roku 1999 a zakládajícími členy byly společnosti Aliatel, České Radiokomunikace, DATTEL, GTS Czech Net, Kabel Plus a SPT TELECOM. V roce 2010 se APVTS spojila se Sdružením pro informační společnost (SPIS) do nového konceptu ICT UNIE. Rád bych se pozastavil nad významem takových oborových sdružení a asociací, jako byla právě APVTS nebo SPIS.

Co je zásadní. Asociaci vytvářejí její členové, kteří musí mít společné téma k řešení či k prosazování. V obou případech šlo o soukromé firmy, které se spojily do formace telekomunikačních témat a do formace informačních technologií v rukou státu a občanů. Jejich partnerem byl v podstatě stát, zastoupený buď odpovědným ministerstvem, nebo státním regulátorem. Členové sdružení platili členské příspěvky, ze kterých se hradily náklady na činnost. Ročně se jednalo o jednotky milionů korun. Zrekapitulujme si do dvou odstavců přínosy zmíněných sdružení.

APVTS vznikla z důvodu možnosti ovlivňovat vznik nového telekomunikačního zákona. Na jeho základě pak docházelo k významným změnám na tehdejším telekomunikačním trhu, tedy spíše prostředí, neboť o trhu ještě v této době nešlo moc hovořit. Dalším důvodem byla obava z toho, že regulátor nebude mít dostatečnou odbornou kapacitu pro řešení a nastavování pravidel otevřené soutěže. Důležité bylo to, že ČTÚ vyšel aktivitám APVTS vstříc, a také to, že členem APVTS byl tehdejší národní a dominantní operátor SPT TELECOM. Byly vytvořeny principy služeb, které zásadně změnily strukturu a podnikání v telekomunikacích. Nejdříve byly nastaveny pravidla pro propojování sítí různých operátorů a systém vyúčtování, tzv. LRIC. Následovala možnost změny operátora předvolbou nebo pevným nastavením. Další významnou službou bylo zavedení přenositelnosti telefonních čísel v pevných a později i mobilních sítí, tzv. Number Portability. K tomu se váže i vytvoření České národní centrální databáze přenášených čísel (CNPAC). Dalším liberalizačním krokem podporovaným evropskou legislativou bylo tzv. zpřístupnění účastnických vedení (Local Loop Unbundling). Na základě těchto standardů nových služeb se rozvinul významným způsobem telekomunikační trh a vzniklo mnoho nových operátorů. Je však třeba říci, že jejich podnikání bylo postavené právě a pouze na regulačních pravidlech, což ve svém důsledku mělo i svá rizika.

SPIS byl starší než APVTS o jeden rok a přinesl českému IT prostředí posun zejména v oblasti využívání informačních technologií ve veřejné správě. Nejenže formoval názory na státní IT v řadách státních informatiků, ale zejména předkládal vize budoucího rozvoje uplatnění IT ve státních službách a také elektronizaci státní správy ve službách pro občany. Přesvědčil napříč politickým spektrem mladé ambiciózní politiky o smysluplnosti státního IT pro efektivní řízení země, propagoval Internet po celé republice. Elektronický podpis možná lehce předběhl tehdejší IT připravenost českého státu, ale zahájení realizace reálného eGovernmentu v roce 2007 byl již jasný signál, kudy se mají moderní informační systémy státu ubírat.

Na tyto úspěchy navazuje ICT UNIE, která již musí řešit velmi různorodá témata. Konkurenceschopnost ČR v kontextu ICT průmyslu, pokračování a udržitelnost eGovernmentu, usnadnění výstavby a rozvoj sítí pro přístup k vysokorychlostnímu přístupu k Internetu, kybernetickou bezpečnost, pravidla pro veřejné zakázky v ICT, udržení financování státního ICT z fondů EU, prosazování ICT do programového prohlášení střídajících se vlád a mnoho dalších drobných i velkých záležitostí ze světa ICT.

Určitě by bylo možné vyčíslit hodnoty investic, obratů, zaměstnanosti, počty nově vzniklých firem, odvedené daně a vytvořené HDP, které díky aktivitám těchto asociací byly vytvořeny. Jedná se o stovky miliard korun, které byly vygenerovány lidmi a členskými příspěvky v řádech desítek milionů korun. Je patrné, že má význam se sdružovat…