Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

NGN – Sítě nových generací

Nedávno jsem obdržel dvě pozvánky.

Jedna byla na Hrad, na slavnostní večeři v rámci 10letého výročí působení jednoho nejmenovaného čínského telekomunikačního výrobce za účasti prezidenta republiky a druhá byla do slovinského Bledu na konferenci, která se zabývala budováním „broadbandu“ z veřejných a privátních peněz současně. Má první reakce byla: na Hrad, ale později jsem si uvědomil, co této naší zemičce chybí v oblasti telekomunikací. To je hustá, robustní, bezpečná, „ultra-fast-broadband“ síť, která, jak již z mnoha analýz a studií bylo dokázáno, poměrně významně zvyšuje konkurenceschopnost země a její HDP.

Takže následovala omluva organizátorům slavnostní večeře (prezident nakonec stejně nebyl, neboť utrpěl zranění a na vozíku se mu nechtělo) a já jsem odjel do Slovinska. Byl jsem nadmíru překvapen velkou účastí zástupců jihovýchodní Evropy od Slovenska k Řecku. Vlády některých těchto zemí realizují jimi schválené strategie vyplývající z Digitální agendy 2020. Hledají, jakými způsoby mohou vybudovat investičně velmi náročné sítě nových generací, zejména optické. Některé zakládají speciální vládní agentury, které organizují národní projekty, jiné navrhují PPP modely (Public-Private Partnerships). Pokud pominu multiplikační společensko-ekonomický efekt vysokorychlostního přístupu k Internetu, společným jmenovatelem všech těchto aktivit je připravenost k čerpání finančních zdrojů z národních a unijních zdrojů. Z České republiky jsem tam byl jen já a můj kolega …

Kladu si zásadní otázku, zda je u nás možné dodržovat principy naplňování strategií a politik, které schválily předchozí vlády. Z nedávné minulosti o tom nejsem přesvědčen. Každá nová vláda chce dokázat, že to umí lépe než ta předchozí. S jistou mírou nejistoty sleduji i vývoj v naplňování opatření Digitálního Česka ve verzi 2.0. Přestože existuje několik úředníků z MPO a ČTÚ, kteří mají zájem na tom, aby se Digitální Česko přetavilo v realitu, ale je jasné, že pokud tato strategie, stejně jako další např. z oblasti eGovernmentu, nebudou brány vážně a prosazovány odpovědnými ministry, pak státní politika ICT bude jen prázdný nekonečný příběh.

Je třeba zmínit velké očekávání z aukce frekvencí pro nové LTE sítě, jak po straně nového čtvrtého operátora, tak z možnosti využít část výnosu z aukce na podporu rozvoje výstavby právě sítí nové generace. Čtvrtý operátor nebude a zejména nenaplnění cílové úrovně výnosu z aukce může ohrozit úvahu z Digitálního Česka o zmiňované podpoře. Ministerstvo financí ovládané stávajícím či budoucím ministrem bude jen velmi nerado uvolňovat nějaké prostředky na zajištění cílů Digitálního Česka či Digitální agendy 2020, tj. rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k Internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mb/s minimálně pro polovinu domácností.

Jsou to ambiciózní plány, které byly schváleny vládou České republiky.  Pokud nebudou budoucí vlády silné a odpovědné za závazky předchozích vlád, tak USA pravděpodobně do roku 2020 nepředběhneme…