Petr Beneš, šéfredaktor časopisu

Vážení čtenáři,

v České republice platí od ledna letošního roku novela zákona o DPH, která zavádí do českého práva evropskou směrnici týkající se pravidel fakturace. Ta říká, že Evropa musí do roku 2020 přejít na elektronickou fakturaci – E-Invoicing. Evropská komise postavila elektronické faktury a faktury v papírové formě na roveň již v prosinci 2010 a otevřela tak pro podniky a podnikatele potenciál úspor, které začínají u odpadajících nákladů na papír a končí u úspor nákladů za zacházení s doručovanými fakturami. Pro podniky však zůstává přechod z papírového na e-fakturování organizačně a technicky těžko zvládnutelný. Této aktuální změny pak využívá Managed Cloud Service Provider, který přebírá elektronickou výměnu faktur a nabízí ji pro podniky jako službu. Dosud musely být autentičnost a integrita faktury stvrzeny kvalifikovaným podpisem. Tato povinnost v EU s elektronickým podpisem odpadá. Konkrétně to znamená, že podniky se v budoucnosti mohou spolehnout na to, že je zajištěna autentičnost, integrita a čitelnost faktury od okamžiku jejího vydání až po skončení doby jejího uchovávání.

Do konce roku 2020 si Evropská unie stanovila za cíl celý proces výměny faktur provádět čistě elektronicky. Po tomto datu by elektronická faktura v celoevropském měřítku měla papírovou fakturu, jako převažující způsob vystavovaní účtu, zcela vymazat. Papírem nacpané archivy by se měly nejpozději do roku 2020 stát minulostí. Takže podnikům již nezbývá mnoho času. V sousedním Rakousku např. od 1. ledna 2014 nebude smět hospodářský sektor předkládat veřejné službě žádné papírové účty, Švýcarsko bude následovat Rakousko 1. ledna 2016. Podniky se před e-fakturací nikterak neuzavírají. V sousedním Německu např. v dubnu 2011 posílalo své faktury v elektronickém formátu 59 % podniků a koncem roku 2012 jich bylo již 73 %. Také u dodavatelů se s postupujícím časem odpor proti přijetí e-fakturace zmenšuje. Jestliže v roce 2011 jich představa E-Invoice dráždila téměř polovinu o rok a půl později to bylo již jen 26 %.

E-Invoicing totiž může uspořit až 60 % nákladů. Podniky mohou ušetřit především na tisku a na poštovném. Je třeba rovněž započíst náklady na zadání faktury do účetního systému a náklady na archivaci. Podle propočtů lze náklady na papírovou fakturu s využitím E-Invoice Managed Service snížit z 9,30 až na 3 EUR, tj. na méně než 30 %.

Ve světě elektronické komunikace se tak objevuje poskytovatel cloudových služeb e-fakturace, který slouží na centrální pozici k tomu, aby všechny faktury, které přijdou nebo budou vydány, měl v elektronické formě pro svého „účastníka“ k dispozici a archivoval je. Pro plynulý přechod na elektronickou fakturaci pak musí být tento poskytovatel schopen obsloužit různé formáty a kanály.

A jaký lze očekávat další vývoj? Papírové faktury se budou vydávat zcela jistě ještě v roce 2020. Jenom už nebudou hrát v hospodářství žádnou podstatnou roli. Stát, jako zákonodárce, bude totiž chtít (nebo by logicky měl), aby byly posílány elektronicky, protože jenom tak je bude moci také elektronicky kontrolovat.

Přechod na e-fakturování v ČR je v současné době zastíněn diskuzemi o registračních pokladnách. Proces digitalizace, reprezentovaný všudypřítomným písmenkem „e“, který již postihl svět telekomunikací, televizní zábavy i státní správu, však dobu elektronickou do účetní agendy nepochybně přinese.