Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Telekomunikace

Exploze mobilní komunikace

Takové množství dat přenesených z mobilních zařízení tu ještě nebylo. Mezi roky 2011 a 2012 má jejich objem celosvětově vzrůst osminásobně. Měsíčně tak bude v mobilních sítích přenášeno celkem 10,8 miliardy gigabajtů. Jedno zajímavé přirovnání říká, že je to přibližně dvojnásobný objem dat v porovnání s datovým objemem, jenž by představoval všechna dosud vyslovená slova, kdyby si člověk dal tu námahu, a všechna je napsal do počítače.

Náš každodenní život a pracovní aktivity jsou stále více mobilní. Datový tok v mobilních sítích tak roste v porovnání s kabelovými sítěmi třikrát rychleji. K dalšímu růstu přispívají především přibývající video přenosy v mobilních sítích. Proto je také po výkonných mobilních sítích požadována schopnost přenášet velké objemy dat rychle a spojitě. Nový vývojový stupeň ve výstavbě mobilních sítí představuje technologie LTE (Long Term Evolution). Jako čtvrtá generace (4G) mobilní komunikace staví na svých předchůdcích UMTS (3G) a GSM (2G). Nová je na LTE zjednodušená architektura sítě, která umožňuje dosahovat větších přenosových rychlostí a kratších reakčních časů mezi mobilním terminálem a sítí.

Poprvé veřejně byl nový standard představen v roce 2006 prostřednictvím simulace provedené společnostmi Siemens a Nomor Research. Na počítači byl prezentován přenos dvou videopořadů ve vysokém rozlišení a on-line hra, pro které se LTE obzvláště hodí. První přenos LTE provedla v roce 2008 firma Ericsson na světovém Mobile World Congress v Barceloně, která následně v roce 2009 uvedla ve městech Stockholm a Oslo do provozu první komerční mobilní sítě LTE na světě.

Na konci roku 2011 se celosvětové pokrytí LTE pohybovalo okolo pěti procent. Do pěti let podle předpovědí by přístup k novým službám vysokorychlostní mobilní sítě 4G měla mít polovina světové populace. To je vskutku razantní vývoj. Není proto divu, že musí překonávat některé byrokratické překážky spojené s přerozdělováním limitovaného národního přírodního bohatství – kmitočtového spektra, což tuto razanci (snad i pochopitelně) poněkud brzdí. Vždyť tempo technologického pokroku v oblasti mobilní komunikace, Internetu věcí (nebo chcete-li smart technologií) i zemského televizního vysílání dává tušit, že žádná digitální dividenda a související aukce ušetřeného kmitočtového podílu nebude tou poslední.