Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Telekomunikace čeká zásadní koncepční změna podnikání.

Ryzím telekomunikacím končí doba výjimečného postavení v podnikání. Končí éra prodávání hlasových minut či impulsů, končí éra prodávání jednoduchých telekomunikačních služeb či jejich balíčků, postupně bude končit éra vysokých marží na zahraničním roamingu. Uživatelé telekomunikačních sítí chtějí data, nejlépe v nejvyšší možné rychlosti a jejich největší objem. Samozřejmě za co nejmenší měsíční paušál. Ti, kdo naopak začínají vydělávat příjemné peníze, jsou poskytovatelé obsahu a aplikací. Telekomunikační sítě potřebují jako vlaky koleje. Jde jen o to, co nejrychleji dovézt kvalitní obsah-produkt na správné místo a napřímo inkasovat poplatek. Bez prostředníka.

Samozřejmě se dlouhodobě snaží provozovatelé telekomunikačních sítí poskytovat další služby v oblasti IT a v oblasti tzv. služeb s vysokou přidanou hodnotou. Je však logické, že není možné pokrýt celé portfolio různorodých podnikatelských aktivit na síti internetu. Nemohou uzavřít své sítě pouze pro své služby. Mohou koupit velké společnosti poskytující služby na internetu, nemůže tomu však být i naopak…?

V každém případě operátorům začíná období zásadně nových strategií, kterak udržet svou hodnotu podnikání a jak maximálně využít nových výzev v novém internetovém prostředí. Věřím, že na tom stratégové už nějakou dobu pracují. Dominantními prvky takových strategií bude zajisté rychlost a kvalita přenosu dat. A také bezpečnost sítě. Zajištění těchto tří věcí si bude vyžadovat takové technologie, které budou „stíhat“ poptávku po zvyšujících se objemech dat v dlouhodobějším horizontu. Pravidelné periodické obměny telekomunikačních zařízení v rozsahu několika let asi nebudou do budoucna úplně efektivní, zvláště když prognózy poptávky přenášených dat a regulační zásahy „shora“ jsou tak trochu nepředvídatelné. Ale uvidíme jakými směry se provozovatelé sítí nakonec vydají.

Jednou z významných hnacích sil po zvyšování rychlosti přenosu dat bude Cloud Computing, chcete-li poskytování sdílených služeb. Tento nový způsob poskytování IT služeb klientům vyžaduje zásadní mentální změnu myšlení nejen profesionálních pracovníků v ICT, ale také uživatelů a hlavně ekonomů. V ICT Unii jsme si byli této skutečnosti vědomi a vypracovali jsme poziční dokument „Sdílení ICT služeb ve veřejné správě (Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek)“, který jasně a tzv. populárně-naučně popisuje základní principy sdílení ICT služeb nejen ve veřejné správě. V tomto vydání TELEKOMUNIKACÍ vám tento dokument předkládáme.

Cloud Computing bude mít stejně významný strategický důsledek pro IT firmy, jako pro telekomunikační operátory provozování sítí nových generací. Asi se již opakuji, ale informační technologie a elektronické komunikace jsou více než jen spojené nádoby…