Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Stát může hrát významnou roli v ICT

Přestože během posledních let telekomunikace a informační technologie úspěšně konvergují a prolínají se nepředvídaným způsobem, je dobré se občas na oba obory podívat odděleně. Zejména v době tak turbulentní, jako jsou poslední čtyři roky, během nichž jsme pociťovali výšiny úspěchů a následně pády do krizového období.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejňuje ekonomické a sociologické informace pro obor ICT včetně rozdělení na jeho oba stěžejní segmenty. Se statistickým potěšením lze konstatovat, že zasažení ICT hospodářskou krizí 2009 je méně tvrdé ve srovnání s českou ekonomikou i celým firemním sektorem. Faktem je, že telekomunikační provozovatele a výrobci včetně IT firem prošli svou první vlastní krizí již v roce 2001. Strukturální, personální a technologické změny probíhají od „splasknutí internetových bublin“ kontinuálně.

Podle čísel ČSÚ je vidět, že segment informačních technologií překonává krizi 2009 mnohem úspěšněji než segment telekomunikací. Pokles tržeb ve službách ICT je méně výrazný oproti propadu v sektoru služeb jako celku. Bohužel v telekomunikacích se propad tržeb v letech 2009 a 2010 drží v meziroční úrovni mínus 5 %. V oblasti IT se jedná už o pozitivní nárůsty tržeb. Zaměstnanost se v ICT drží ve stabilní poloze, přestože u telekomunikací dochází ke stálému meziročnímu poklesu, avšak u IT se neustále nabírá a odborníci se shánějí. Přitom platy celkově za ICT stále mírně rostou oproti celkové ekonomice. Průměrný plat v IT je 46 tisíc korun a v telekomunikacích 43 tisíc korun. Ještě před rokem 2006 vedly telekomunikace před IT.

Po detailním studiu statistických informací je možné shrnout situaci pro rok 2010 následovně: IT se odrážejí od dna a jejich obchod se začíná opět oživovat, avšak tlak na ceny služeb se zvyšuje a bude se zlevňovat. U telekomunikací není „odraz“ ještě znát, neboť přírůstky obratů se pohybují neustále v záporných číslech (–5 %) a ceny služeb jsou pod neustálým tlakem zákazníků již od roku 2007.

Co může telekomunikace přivést opět na výsluní? V kdysi dominantních hlasových službách už „pšenka nepokvete“. Rychlý rozvoj datových služeb určených, jak pro firemní klientelu, tak zejména pro domácnosti může rozhýbat telekomunikační business. Mnohem větší využití komunikace přes vysokorychlostní přístup k internetu může přinést oživení. Existují pro to technologie ať již na straně provozovatelů sítí, tak koncových zařízení od nepřeberného množství výrobců. Chybí jen více užitečných aplikací, a to zejména na straně státu. Ten pokud dokončí naplánované projekty eGovernmentu a poskytne nové možnosti komunikace pro občany a firmy, vyvolá významnou poptávku i po telekomunikačních službách. Poptávku po sítích nové generace.

Proto stále pobíháme po úřadech, sháníme výpisy z rejstříků trestů, oficiální výpisy z katastrů nemovitostí, kdejaké potvrzení, musíme sledovat vývěsky stavebních úřadů, sháníme papíry od státu pro stát, platíme stále nějaké poplatky, státní aparáty stále bují a stát se stále zadlužuje… dokola. Kdo to už někdy pochopí…