Petr Slováček, ředitel pro provoz a 2. místopředseda představenstva Telefonica O2 CR, a.s.

Vážení čtenáři,
Začátkem roku bývá zvykem ohlížet se za rokem minulým a nastavit si ambiciózní cíle pro rok nadcházející. Já bych se však raději v tomto úvodníku chtěl nejdříve podívat trochu více do minulosti a zároveň vás přizvat k úvahám o budoucnosti a vývoji v oboru, ve kterém působíme. Přivedla mě k tomu vzpomínka, že to není tak dávno, co jsme všichni na konci roku 1999 sledovali, zda hrozby spojené s přechodem počítačových systémů do nového tisíciletí se naplní a dojde ke kolapsu systémů. S nadsázkou jsme tehdy v Českém Telecomu věřili, že alespoň analogové systémy, které byly tehdy ještě v provozu, to určitě přežijí… Od té doby uběhlo již 11 let a náš telekomunikační svět se podstatně změnil. Troufám si říci, že rychlost vývoje se každý rok násobí a je určitě složité být dnes vizionářem, který si troufá vidět vývoj na dalších 10 let.

Nejde ale primárně o technologie; zde se dá vývoj docela dobře odhadnout a kromě několika slepých cest se většina odhadů vyplnila. Jediný problém u technologií spočívá v tom, že v některých případech jsou k dispozici dříve, než je trh schopen je přijmout.

Daleko větší konflikt, který je před námi k řešení, je schován v obchodním modelu. A nejedná se jen o Českou republiku, tento rébus řeší většina operátorů na světě. V minulosti již k podobným situacím došlo a vždy se je podařilo s větším či menším úspěchem vyřešit. Stačí se podívat například na vývoj hlasových tarifů, které v pevné síti bývaly za paušál, pak technologie umožnila časovou tarifikaci, aby nakonec účtování hlasových služeb skončilo opět u paušálů.

Dnešní fenomén jsou datové služby a rychlost jejich rozvoje je daleko vyšší, než cokoliv jiného v minulosti. Nové služby, nové aplikace a přístupy k informacím jsou hlavním motivem pro prudký nárůst provozu ve všech datových sítích. S novými technologiemi, které umožňují vyšší rychlosti datových služeb, se adekvátně zvyšuje i nabídka informací. Například nabídka videostreamingu z internetu se začala rozvíjet až poté, co sítě začaly umožňovat rozumnou kvalitu pro uživatele. Začali jsme v sítích sledovat měření, která v minulosti neměla příliš velký význam. Dnes je ale pro nás podstatné vědět, že zatímco streaming videa před 3 lety představoval v síti Telefonica méně než 10 % celkového provozu, dnes je to více než dvojnásobek. Podobným procentem narostlo i sdílení souborů, zatímco peer to peer provoz se podílí již jen čtvrtinou toho, co byl před 3 lety. Nejvyšší procento podílu datového provozu je „normální“ přístup na web – přes 40 %. Opět to dokazuje, že objem informací na webových stránkách roste a každým kliknutím stahujeme více informací.

Občas je obtížné udělat si správnou představu o téměř nesrovnatelných číslech, pokud jde o rychlosti rozvoje. V jedné přednášce uváděl předseda představenstva společnosti Telefonica Cesar Alierta srovnání, které je velmi názorné: 89 let trvalo, než 150 milionů obyvatel planety mělo telefon, stejný počet uživatelů počítačů byl dosažen za 17 let a za 14 let pak mobilní telefon. A dnešní čísla? Za jeden měsíc společnost Apple prodala jeden milion tabletů, za jeden den naroste počet uživatelů na Facebooku o 600 tisíc, za jednu minutu je na YouTube 10 hodin nového videa a za jednu vteřinu je 50 milionů blogů doplněno o nový text.

Tato čísla pak vidíme v datových sítích. Přenesené objemy dat se ročně zvyšují několikanásobně, v mobilních i pevných sítích a ve špičkách se celková kapacita měří v desítkách gigabitů za vteřinu. To jsou samozřejmě nadějné informace a určitě potvrzují dobrou budoucnost telekomunikačních a ICT služeb.

A v čem tedy spočívá problém celkového modelu v tomto průmyslu? Jde o správné vyvážení mezi třemi veličinami: růst, tržby a investice. V tomto řetězci se již dávno nepohybují jen tradiční telekomunikační firmy, což je zdravé. Noví hráči přinesli nové možnosti růstu. Model, který bude muset být v krátkém období vyřešen, se týká rovnováhy mezi zmíněnými veličinami a hlavními hráči v tomto průmyslu, aby nedošlo k zpomalení.

Přeji vám mnoho úspěchů i inspirací.