Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Ekonomická recese a telekomunikace

Ponuré zprávy ze světa financí a ekonomiky jasně signalizují příchod špatných časů. V telekomunikacích a IT jsme však na takové situace už tak trochu zvyklí. Krize ICT, která propukla v roce 2001, může svým způsobem být dobrým poučením pro nastávající období. Tehdy zde bylo přeinvestováno do přenosové kapacity a velké společnosti utratily přehnané prostředky za nákup licencí na bezdrátové sítě 3G. Boj o přežití pak zahrnoval hodně brutální snižování nákladů a finanční restrukturalizace.

Portál Telecommagazine rozebírá právě takové „poučení z krizového období“ a říká, že „díky nedávné zkušenosti telekomunikační firmy zareagují snadněji a rychleji“. Dále uvádí, že „vliv zpomalujících se světových finančních trhů na telekomunikace se zpočátku projeví především v oblasti investic.“ Hlavní poskytovatelé služeb budou své nové investiční programy předkládat ke stále striktnějšímu přezkoumávání, při němž stále silnější bude postoj „držme se svého současného businessu“ a „nerozhoupávejme loďku“.

Je velmi pravděpodobné, že diskuse poskytovatelů služeb po dobu příštích šesti až dvanácti měsíců se budou stále více zaměřovat na stará osvědčená témata: nalezení a vyčlenění aktiv podniku, zlepšení produktivity těchto aktiv, zvýšení příjmů ze stávající základny služeb a zbavení se nákladů v oblastech, ve kterých se situace v průběhu několika minulých let relativní prosperity stala nejasnou.

Provozní úspory i redukce počtu zaměstnanců jsou běžné od roku 2001 a nyní jsou na telekomunikační scéně opět vidět. Britský Vodafone chystá snížení výdajů o 1 mld. liber, Telecom Austria propustí v příštím roce 1250 zaměstnanců, BT plánuje uvolnění 10 tisíc a Nokia Siemens 1800 pracovníků. Snižování investic bude mít za následek zpomalení implementace nových technologií zejména do sítí, přestože poptávka bude stále existovat. Hodnocení návratnosti investic však bude ještě přísnější než doposud.

Pokud společnosti podnikající na telekomunikačním trhu neudělají něco velmi uspěchaného ve smyslu jejich investičních strategií, není pravděpodobné, že současná krize finančních trhů nějak výrazněji zasáhne do oboru telekomunikací, říká Telecommagazine. Úrovně průměrných tržeb na uživatele a profitability mohou stagnovat nebo klesnout, ale s velkou pravděpodobností zde nestojíme před takovými problémy jako v případě světových finančních trhů. Na druhou stranu, nikdy neříkej nikdy. V určité fázi současného ekonomického poklesu se může, proti všem předpokladům, objevit existence silnějších vazeb mezi úrovní vystavení se riziku ve finančním světě a investičními strategiemi telekomunikačních společností, které mohou způsobit efekt postupně se šířící vlny a zasáhnout telekomunikace jako celek.

Jedním z velmi důležitých argumentů, proč by současná recese neměla nijak výrazněji ohrozit telekomunikační průmysl, je personální obsazení managementu organizací určujících vývoj v tomto sektoru. Jsou to v podstatě titíž lidé, kteří byli na předních pozicích v telekomunikačních společnostech před sedmi lety, kdy „splaskla internetová bublina“. Jejich životní zkušenosti z přežití tvrdého obratu ekonomiky směrem dolů jim velmi dobře poslouží i v průběhu současné recese. Můžeme tedy očekávat, že budou schopni na ekonomické změny reagovat mnohem rychleji než managementy v jiných odvětvích. Mimochodem, dá se předpokládat, že reagovat nejen umí, ale že už také reagovali… A to na počátku roku při nastavování rozpočtů, kdy velké telekomunikační společnosti již zřejmě cítily přicházející ochlazení do ekonomiky a na novou situaci se připravily.

A závěrem si připomeňme ještě jednu obecnou pravdu, že pro ekonomiku je typický neustále probíhající cyklus vzestupu a pádu, střídání prosperity a krize, konjunktury a krachu. Skutečně úspěšné společnosti jsou ty, které se umí i během krize soustředit na svůj business a dobře odvádět svoji práci. Z horších časů pak vyjdou připraveny využít příštího nevyhnutelného obratu ekonomiky směrem nahoru. Chce to jen mít oči na stopkách a číhat na příležitost. Trpělivě se věnovat tomu, čeho chcete dosáhnout, a hlavně nepanikařit… tak jak tomu bývá zvykem ve finančním sektoru.