Podle Martina Scotta, Senior Analyst, Analysys Mason zpracoval Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ  

Telekomunikace a globální recese – rozpustí se v ní doposud nadějná vize FTTH?

Na pozadí nastupující hospodářské recese se vynořují úvahy, nakolik očekávané úsporné chování spotřebitelů srazí jejich výdaje na telekomunikační a mediální služby. Povinnost veřejné služby je zatím míněna pro službu hlasovou. Nyní ovšem Evropská komise zamýšlí doporučit jako závaznou univerzální službu obecně širokopásmový přístup, přičemž právě tento je v dané směrnici již před hlasovou službou na prvním místě. Z tohoto pohledu se tedy nejeví jako pravděpodobné, že by zavedení zákazníci vyžadovali v blízké budoucnosti další vylepšování svého přístupu. Už už se zdálo nevyhnutelným, že balíčky služeb sdružujících se kolem širokopásmového připojení hlasové služby se stanou pro zákazníky přitažlivými. Navíc ještě někteří provozovatelé doufali ve zvýšení ARPU, Average Revenue Per User, tedy  průměrného výnosu na uživatele nabídkou přístupu nové generace (NGA) v nejbližší budoucnosti, ale to se bohužel nepotvrzuje. Širokopásmové světové fórum Europe 2008, které se konalo v Bruselu od 29. září do 2. října 2008, nastínilo dva aspekty, které mění náhled hlavních hráčů ve světovém měřítku.

VDSL2 – je překvapivě podstatně přitažlivější než FTTH

Výrobci sice na předchozím širokopásmovém fóru 2007 nabízeli sen naplněný hojností nových služeb a výnosů generovaných FTTH a GPON, ale letos byli podstatně zdrženlivější. Provozovatelé rok od roku snižovali své investice a budou ještě ostražitější pod hrozbou ekonomického propadu, jmenovitě při investování do přístupových sítí nové generace. A pokud budou přesto chtít investovat do NGA, mohou se setkat s podstatně tvrdšími podmínkami úvěrování těchto projektů. Dominantní provozovatelé v některých zemích s krátkými účastnickými smyčkami nebo s rozvinutou a hierarchizovanou infrastrukturou rozvaděčů jsou s to pokračovat v již vyhlášených plánech navyšování přenosových rychlostí až po 100Mbit/s, které hodlali nabízet s přijatelnou spolehlivostí pouze při uplatnění architektury FTTH. Nicméně i tito provozovatelé si ponechávají otevřené i jiné možnosti za použití VDSL v podobě zálohy pro méně výnosné lokality pro případ, že jejich rozpočty nebudou s to pokrýt původně uvažované počty domácností připojené FTTH podle původních optimistických představ.

Například Nokia Siemens Networks opustila svoji strategii GPON v polovině roku 2008 a nahradila ji strategií zavádějící VDSL jako mezilehlý krok. Stephan Scholz, technický šéf Nokia Siemens Networks argumentoval: „Nyní víme, že přenosová rychlost 20–50 Mbit/s je v současnosti více než postačující pro běžnou domácnost.“ Citoval nedávnou zprávu konzultační firmy Analysys Mason pro sdružení podílníků širokopásmových telekomunikací, která proti sobě postavila náklady na rozvinutí FTTH v občanské zástavbě a VDSL, přičemž argumentovala, že provozovatelé takto vyvinou prostřednictvím DSL tlak, dokud nebude nová generace PON připravena pro nasazení. (Nokia Siemens Networks nazývá toto řešení technologií optického přístupu příští generace NGOA, Next Generation Optical Access technology.) VDSL tedy může být považována za předstupeň k FTTH; otázkou ovšem zůstává, kolik účastníků VDSL bude moci být připojeno rychlostí 25–50 Mbit/s v závislosti na délce jejich účastnické smyčky. Kenneth Ducatel, člen kabinetu pro informační společnost a média Evropské komise, poznamenal: „Příliš se mluví o tom, že Evropa nedrží krok ve srovnání např. s Japonskem. Přitom někteří účastníci využívají rychlost 100 Mbit/s v plném rozsahu, ovšem řada jiných využije pouze 1–3 Mbit/s. Nevnucujme tedy přístup příští generace až příliš bombasticky.“

Cílená TV reklama – významný vedlejší zdroj výnosů pro poskytovatele služeb?

Jestliže růst spotřebitelských výdajů za telekomunikační služby se zpomalí a nebude přinášet dostatečné výnosy opravňující investice v řádu miliard Euro do optických sítí již nyní, pak provozovatelé pevných sítí potřebují nalézt jiný zdroj příjmů, které je provedou bouřlivými časy. Představuje cílená reklama tolik potřebný záchranný člun?

Cílená reklama nabízí příležitost pro více zaměřený a odpovídající obsah zaměřený na běžné spotřebitele. Je-li dobře prováděna (a je množství důvodů na tom trvat), může přinést prospěch všem zúčastněným:

  • spotřebitelům tím, že zvyšuje věrohodnost reklamy a může jim nabídnout dosažení úspor prostřednictvím dotovaného obsahu;
  • reklamním agenturám nabídkou zpracování specifičtěji cílených reklamních spotů zadávajících významný objem zpětně ověřitelných dat pro následné hlubší rozbory spotřebitelského chování;
  • provozovatelům prostřednictvím potenciálních příjmů z reklamy, posílení vlastní značky a také zvýšenou loajalitou zákazníků.

Může tedy cílená reklama stimulovat výdaje spotřebitelů? Možná. Může cílená reklama zvýšit výnosy do té míry, aby bylo možno financovat zavádění NGA? Ne sama o sobě. Online a televizní reklamní trh generuje větší příjmy než vlastní telekomunikace jako celek. Reklama může hrát jen doplňkovou roli při řešení obchodního případu pro NGA, který obsahuje potenciální výnosy z nových služeb a úspor provozních nákladů. Nicméně architektura FTTH zůstává pro řadu hráčů na trhu v mnoha zemích stále příliš nákladná a je moudré, že dodavatelé upřednostňují VDSL nebo VDSL2 za účelem dokonalého zhodnocení stárnoucích a stále ještě využitelných metalických sítí. ADSL2+ není zcela vyhovující pro podporu více než jenom základních služeb s HDTV a proto se provozovatelé rozdělují do dvou táborů: na ty, kteří investují do nových sítí navzdory klesajícímu trhu v naději na získání předstihu před konkurenty, až se spotřebitelská důvěra zotaví, a na druhé, kteří se soustředí pouze na své jisté a snaží se řídit oživení spotřebitelské poptávky za účelem přežití ekonomického propadu.