Petr Slováček, 2. místopředseda představenstva, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic

Přestože se toto vydání časopisu Telekomunikace dostává k vám až nyní, je to první číslo v tomto roce. Proto bych rád, i když s opožděním, popřál všem hodně úspěchů a i příjemných překvapení v tomto roce. Jaká překvapení nás mohou letos čekat v této oblasti? Na začátku roku to vždy vypadá, že vývoj bude pokračovat svým tempem a žádné velké změny nenastanou. Průběh roku ale většinou potvrdí opak. Slyšel jsem již mnoho odhadů, které říkaly, že počet mobilních telefonů (resp. SIM karet) v České republice již dosáhl svého stropu a další zvyšování počtu zákazníků jednotlivých operátorů již bude převážně přesunem zákazníků od jednoho operátora ke druhému. Některé čerstvě zveřejněné výsledky za loňský rok však tento odhad nepotvrzují. Obdobně je tomu i u širokopásmového připojení. Není to tak dávno, co vytáčené připojení bylo téměř jediným způsobem jak se připojit k internetu a služby, které v parametrech měly magické slovo Megabit, byly dostupné pouze pro podnikatelské subjekty, které byly schopny platit vysoké poplatky. S nástupem nových technologií se staly tyto služby běžně dostupné a diskuze se nyní obrací ke zcela jiným parametrům: které připojení a jaká rychlost je dostačující pro uspokojení běžných potřeb domácností a kolik domácností bude mít v letošním roce širokopásmové připojení k internetu. Je však zcela evidentní, že se blížíme k hranici fyzických parametrů některých používaných technologií, a proto nastane přechod k jiným. Ani to ale nebude pro zasvěcené překvapení, tento vývoj je vidět i v jiných zemích světa a rychlost změny je daná obvykle konkrétní situací na trhu. Překvapením tedy asi pro nás zůstane vývoj u nových modelů koncových zařízení pro pevné i mobilní sítě. Nepřipravili jsme jim žádné jednoduché prostředí, provozujeme dnes mnoho technologií v sítích, které na první pohled vypadají neslučitelné a u kterých se nikdy nepředpokládalo, že by s jedním koncovým přístrojem bylo možné komunikovat se všemi. V posledním období se ale vývoj koncových zařízení rozdělil do několika směrů a začíná se dařit těm výrobcům, kteří vsadili na integraci a kombinaci různých standardů. První zkušenosti s iPhone v zahraničí potvrzují mnohonásobné zvýšení datového provozu uživatelů při využití všech typů připojení k síti. Integrovat nebo kompletně zavádět konvergované technologie je práce náročnější nejenom na čas, ale i na investice. Zdá se, že tato cesta je správná a vede k zlepšení uživatelského komfortu. Obecně však bohužel platí, že čím je služba a její ovládání pro zákazníka jednodušší a komfortnější, tím je vše, co ji podporuje, daleko složitější a náročnější na výkon i komplexitu řešení. To je ale další oblast, kde očekávám v tomto roce příjemná překvapení.

Přeji všem, aby o příjemná překvapení nebyla nouze.