RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisů Telekomunikace a Sdělovací technika

Povalí se IPTV over-the-top?

Zatímco většina diváků, kteří dnes sledují on-line video, tak činí na osobním počítači, rozhodující destinací většiny tohoto obsahu bude v nedaleké budoucnosti televizní přijímač. Výrobci hardwaru z oblasti herních zařízení, media-adaptérů a set-top boxů již pracují na vývoji řešení, která umožňují přenos video-obsahu z veřejného Internetu na náš televizor.

Největší výzvou pro poskytovatele on-line videa, označovaného také over-the-top TV, je tedy vybudovat nezbytné mosty k TV přijímačům. V příštích několika letech řešení od firem, jako jsou Apple, Netgear a Sony, pomohou překlenout tuto propast a usnadní stahování a sledování videa „a la carte“. To však neznamená, že tento přechod bude jednoduchý. Po určitou dobu budou přetrvávat některé nepříznivé jevy, jako jsou problémy s kvalitou a se stanovením ceny obsahu i technické překážky.

Nevzdávají se ani telekomunikační operátoři a do boje o zákazníka přispívají snahou přivést zpětný kanál k TV zařízením (např. IPTV) a umožnit zákazníkům vstoupit do světa internetu i bez nutnosti zapnout PC. Tím zákazník získá možnost např. surfování, chatování, zkrátka možnost být on-line a komunikovat např. přes set-top box.

V nedávných průzkumech provedených mezi uživateli Internetu 12 % dotázaných odpovědělo, že získali nějakou formu video-obsahu z Internetu. Velká většina z nich (71 %) sledovala toto video na svém PC, zatímco 16 % jej sledovalo na televizoru z vypáleného DVD. Dalších 8 % sledovalo video pomocí přehrávací mechaniky herního zařízení (konzole). Zdá se přitom, že ze všech spotřebních přehrávacích platforem TV obsahu budou mít hrací video-konzole největší podíl na zvyšování výnosů z přenosu videa veřejným Internetem. Mezi důvody patří jejich blízkost televiznímu přijímači, velká kapacita pevného disku a velké rozšíření on-line služeb mezi hráči TV her.

Proč neobejít operátory kabelových sítí a neposílat obsah přímo ke spotřebiteli-divákovi prostřednictvím Internetu? Nezáleží na tom, zda vyděláváte peníze z reklamy nebo přímo od diváka. On-line video šířené over-the-top přinese navíc zcela nové paradigma v oblasti lokální reklamy. Produkční firmy nabídnou výrobu a distribuci video-inzerce pro malé a střední firmy za ceny podstatně menší než tradiční reklamní agentury. V oblasti video-obsahu se tak objeví stejný efekt jako v případě Zlatých stránek – je tam konkurence, musím tam být také. Tato video-inzerce pro malé a střední podniky může navíc kombinovat tradiční přednosti přímého marketingu, cílené možnosti Internetu a emocionální a dramatické nástroje televize.

Nezní to báječně? Vždyť tyto internetové služby přenášené „over the top“ přinesou podle odhadů v roce 2012 celosvětové výnosy ve výši 1,5 miliardy USD. Otázkou zůstává, zda výrobci obsahu a především sítě budou schopni dopravit obsah přímo do televizních přijímačů.

Hlavní telekomunikační operátoři již zahájili výstavbu sítí FTTx (Fiber To The x), kde za proměnnou x můžeme dosadit: do sídlišť, domů, bytů. V Japonsku překročí počet přípojek FTTH počet připojení DSL již v letošním roce. Nasazení optické infrastruktury je totiž lacinější než klasické metalické kabely a pro další rozvoj infrastruktury je důležitá šířka pásma – optické vlákno je jedinečným prostředkem.

Vlákno až do domu (FTTH) nabízí i další možnosti. Zatímco současné metalické sítě mohou zabezpečit jednu, popř. dvě služby od jednoho operátora, šířka pásma optického vlákna je schopna zabezpečit vícenásobné služby „multiple play“ od více operátorů. Optické vlákno je tak schopno současně zajistit videotelefonní služby, interaktivní TV, rozličné informační služby, HDTV, služby zdravotní péče apod. Optické vlákno umožňuje realizovat „otevřenou síť“, kdy je zajištěna zdravá konkurence mezi jednotlivými operátory. V principu každý se může stát poskytovatelem takových služeb. Jejich nabídka se začíná objevovat i v ČR a existuje již i několik desítek tisíc potenciálních zákazníků.

Požadavky na přenos informací stále porostou, předpokládá se roční růst 60–80 %. Zatímco v současné době se požaduje konektivita cca 10 Mb/s (dva IPTV kanály a vysokorychlostní Internet 2 Mb/s), v blízké budoucnosti se požadavky na objem přenesených dat řádově zvětší. Vždyť jen tři kanály HDTV (IP) si vyžádají celkem 60 Mb/s a vysokorychlostní Internet „spolkne“ dalších 40 Mb/s, celkem tedy 100 Mb/s. S rostoucí nabídkou služeb se pak bude snižovat i jejich cena.

Nesmíme však zapomenout, že kromě omezené šířky pásma, která má dnes vliv na kvalitu obrazu, existují i další významné překážky rozvoje TV služeb přenášených na Internetu „over the top“. Patří k nim již zmíněný nedostatek zařízení, která jsou schopna připojit televizor k Internetu, chybějící obchodní modely a svízelná orientace v nepřeberné nabídce tisícovek video-titulů dostupných na Internetu, kterou dosud používané dálkové TV ovládání není schopno zajistit. Rozhodujícím stimulem pro další rozvoj služeb over-the-top a významným prostorem pro inovace se tak stanou elektronický průvodce programy EPG (Electronic Program Guide) a jeho uživatelská rozhraní.