Svatoslav Novák, za vydavatele CNG s.r.o.

Vážení přátelé,

z titulu nového vydavatele tohoto časopisu bych rád uvedl několik vět.

V prvé řadě je nám ctí, že se můžeme podílet na obsahu a formě vysoce odborného časopisu, který již existuje v rámci telekomunikačního česko-slovenského světa opravdu hodně let.

Asi je mnohým z vás jasné, že vydávání takové publikace je spíše donátorská činnost než produkce klasických populárních a reklamou „prošpikovaných“ magazínů. Proto se majitel práv a sedmdesátiprocentní sponzor časopisu, Telefónica O2, rozhodl zefektivnit vydávání tohoto média. Asi je to logické z hlediska plné privátnosti této společnosti, která se musí chovat jako správný hospodář. A na druhé straně si asi říká, ať se podílejí na existenci odborného časopisu i jiné konkurenční subjekty, pokud mají zájem o sdělování profesionálních informací nejen z technologického světa operátorů. Z těchto důvodů bylo vypsáno výběrové řízení na vydavatele časopisu TELEKOMUNIKACE.

Vydavatel časopisu Convergence (informace z ICT), společnost CNG s.r.o., uspěla a dostala do vínku produkci a vydavatelství časopisu, který držíte v ruce. Samozřejmě jsme hledali nejefektivnější model a ekonomické synergie s již šest let vydávaným časopisem Convergence. Spojení těchto publikací však nebylo možné právě z důvodu potřeby zachování vysoké odborné orientace na technologie a služby. Přesto si myslíme, že oba časopisy mají komplementární vazbu a jejich existence pospolu bude jen přínosem pro vás, čtenáře. Rádi bychom rozšířili základnu čtenářů o ty, kteří potřebují informace z oblasti regulace, komerčních služeb, řízení telco firem, konvergentních informačních technologií a z aktuálního života naší branže v republice a ve světě. Proto budete ve velké míře dostávat oba časopisy, tak abychom tohle všechno mohli zajistit.

Chceme, aby si časopis udržel odborné zaměření, ale přesto aby byl více otevřený i do ostatních firem operujících v České i Slovenské republice. Chceme, aby měl moderní styl a byl přívětivější pro lidi. Chceme, aby fungovala interaktivnost se čtenáři. Chceme zjišťovat a měřit váš zájem, vaši spokojenost.

Je však nutné konstatovat, že cena informací právě z telekomunikační oblasti se velmi snížila a peníze z reklamy nepřicházejí tak jako dříve. Proto musíme hledat další možné financování časopisu od jiných subjektů. Ty však vloží své příspěvky a peníze jen v případě, že časopis bude zajímavý, atraktivní a čtený i top manažery, kteří rozhodují o byznysu. A to je asi i ta správná (i když těžká) motivace pro vydavatele, aby si časopis udržoval úroveň, plnil očekávání a příjemně překvapoval. Prostě, musí být chtěný!