Autor článku: Frederic Boone, Telekomunikace 2012-04.

V oblasti IT podpory obchodních procesů najdeme řadu oblastí, kde inovace může přinést úspory nákladů. Zdaleka největší potenciál je ukryt v podnikových komunikacích, kde osvojení nových technologií může přinést významné úspory a stejně tak značný nárůst podnikové efektivity.

Více v časopise…