Autor článku: Petr Beneš, Telekomunikace 2011-04.

V září se v Berlíně na výstavišti pod známou věží Funkturm uskutečnila významná výstava spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA (Internationalle FunkAusstellung). Letošní ročník IFA 2011 přilákal 1441 vystavovatelů. Díky rychlému tempu inovací vymezuje spotřební elektronika stále nové standardy. Splývání televize s internetem, mediální obsah ve 3D a HD a odpovídající zařízení pro jeho sledování, masivní vzestup prodeje tabletových PC, Apps a mobilní terminály smartphone, jakož i propojení těchto zařízení v domácnosti i za pohybu, to vše defi nuje trendy roku 2011.

Všeobecně se trh spotřební elektroniky vyvíjí pozitivně. Průzkumy trhu předpovídají růst kolem 7 %, s celkovým objemem prodeje ve výši 691 miliard EUR. Růst v Evropě je odhadován na 6 %, když dosáhne přibližně objemu 204 miliard EUR.

Více v časopise…