Autor článku: podle materiálů Ericsson, Telekomunikace 2012-02.

Mezi spotřebiteli je obecně velmi rozšířený názor, že internet a sociální média postupně tradiční televizi pošlou do propadliště dějin. Průzkum mezi spotřebiteli však ukazuje, že právě díky složitému spotřebitelskému chování v oblasti médií, nemusí televizi nutně potkat podobný osud, jako třeba magnetofony. Pro výrobce, kteří se budou chtít vývoji a prodeji „beden“ věnovat, však bude zásadní pochopení mnohostranné povahy tohoto fenoménu.

Více v časopise…