Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2010-01.

Telekomunikace dosáhly takové úrovně kapacity a kvality, o nichž se nikomu před třiceti lety ani nesnilo. Všechny technologické trendy směřují směrem k větší kapacitě, všudypřítomnosti, zatímco náklady na ni se snižují. Ekonomika telekomunikací a obchodní vztahy vytvářené jejich extenzivním využíváním se neustále mění. Tato úvaha mající původ v Telecom Italia nahlíží všechny změny a snaží se nastínit vizi pro nastávající desetiletí. Článek je volným zpracováním oceněného příspěvku Roberta Saracca zabývajícího se strategickým rozvojem v Telecom Italia, předneseným na 48. kongresu FITCE v Praze.

Více v časopise…