Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2012-02.

Distribuované zpracování dat ve výpočetní technice, obecně známé jako Cloud Computing se rozšiřuje do informačních technologií obecně v širším je slova smyslu a tedy významně ovlivní i telekomunikace, byť v současné době teprve vyrůstá z dětských střevíčků. Co již skutečností je a co lze dále očekávat viděno z pohledu fóra FITCE – Federace telekomunikačních inženýrů evropských společenství se čtenářům snaží přiblížit následující článek volně zpracovaný dle dostupných pramenů pocházejících ze zdrojů této Federace.

Více v časopise…