Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2011-01.

Dne 10. února 2009 se Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), který v ČR obsluhuje jednotné evropské číslo tísňového volání 112, dočkal v Bruselu velkého ocenění. V předvečer Evropského dne linky 112 obdržel „112 Award“ (Cenu 112). Aso-ciace evropského čísla tísňového volání (European Emergency Number Association, EENA) tímto slavnostním aktem vyzdvihla špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementaci progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).

Více v časopise…