Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2012-01.

Moderní digitální technologie se v současné době rozvíjejí velmi rychle a nabízejí stále více možností, takže pro běžného uživatele začíná být velmi obtížné udržet s nimi krok. Ve snaze nabídnout uživatelům co nejvíce, se z mobilních telefonů staly vysoce sofi stikované přístroje, jejichž konfi gurace je poměrně složitá a studium výčtu možností a nastavení popsaných v manuálu zabere několik hodin. Navíc pro netechnicky zaměřené lidi jsou tyto manuály často nesrozumitelné a matoucí.

Více v časopise…