Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2010-02.

Článek je volným zpracováním příspěvku autora Huib Ekkelenkampa z Nizozemí, předneseného na 48. kongresu FITCE v Praze v září 2009. Tato prezentace získala jedno ze tří ocenění a to v kategorii nejlepšího příspěvku kongresu.

Více v časopise…