Autor článku: Zbyněk Pardubský, Telekomunikace 2007-06.

Článek uvádí aktuální stav a trendy v oblasti řešení založených na využívání optického vlákna v přístupových sítích, které se zkráceně označuje jako FTTx. V úvodu je stručně nastíněna situace na globálním poli širokopásmových přístupových technologií s perspektivami dalšího vývoje. V následující části článku jsou popsány dvě nejrozšířenější řešení FTTx, kterými jsou Ethernet P2P založený na použití standardních datových prvků a pasivní optické sítě GPON, s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých typů řešení. Následují aktuální informace o stavu nasazování optických přístupových sítí na světových a především evropských trzích. Závěr shrnuje situaci na poli FTTx jak z pohledu volby technologického řešení, tak z pohledu trhu se širokopásmovými optickými přístupovými sítěmi.

Více v časopise…