Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2008-04.

Následující článek představuje předpokládanou cestovní mapu k budoucnosti reprezentované synergickým řešením bezdrátového a pevného přístupu. Nastiňuje postupné kroky a tomu odpovídající opatření. Budou-li v budoucnu bezdrátové osobní sítě podporovány různými rádiovými technologiemi, lze předpokládat jako první krok k dosažení uvedeného cíle zavedení minibuňek krátkého dosahu. Obecně to bude představovat zvětšování šířky nabízeného pásma při současném zkracování dosahu. Minibuňky mohou zajistit vyjmutí příslušné informace a bezdrátový vnitřní domácí přístup nekoncovému uživateli vyšší přenosovou rychlostí než současná venkovní řešení systémy třetí generace. Následně může být dosaženo i bezdrátovým přístupem přenosových rychlostí srovnatelných s xDSL nebo kabelových televizí. Provozovatelé by tak mohli zpočátku těžit z vydělování velkých objemů dat v těchto minibuňkách nikoliv v reálném čase, což by ovšem vylučovalo jejich použití pro vytvoření rádiových makrosítí. Druhý krok potom spočívá v redefinování plánování spektra a zprostředkovacích procesů. Automatické a vyvážené zavádění alternativního přístupu s odpovídající kapacitou mobilní, bezdrátové a pevné sítě vyžaduje neotřelý doplňující integrovaný rámec pro plánování. Jako další nezbytný krok lze předvídat vývoj schopnosti identifi kace. Zvládnutí tohoto procesu zvýší v dlouhodobém horizontu společenskou úroveň, ve které mohou být okamžitě slaďovány možnosti a požadavky. Odpovídající síťovou infrastrukturu lze popsat personalizovanými službami s využitím sítí se spojováním optických okruhů. Článek je volným zpracováním přednášky prof. Nico Bakena na 47. kongresu FITCE ve Varšavě v roce 2007.

Více v časopise…