Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2015-03.

Během období posledních 20–30 let byly veřejné služby předmětem reforem trhu ve většině částí světa. Termínů použitých k charakterizaci reformy bylo více, ale všechny se postupně řadily ve stejném směru: privatizace, liberalizace, re-regulace následovaná de-regulací. Bývalý systém regulovaných monopolů v telekomunikacích a mnoho utilit organizovaných jako veřejné podniky byl stálým předmětem kritiky politiků, politologů a ekonomů jako neefektivní. Restrukturalizace veřejných služeb byla razantněji uplatňována od poloviny devadesátých let – v některých zemích ještě dříve, a tak nadešel čas k pohledu na aktuální situaci v České republice v Evropě i ve světě.

Více v časopise…