Autor článku: Jáchym Homola, Luboš Janák, Vladimír Sodomka, Telekomunikace 2007-08

Strukturální fondy v oblasti informační společnosti plní zprostředkovaně cíle Lisabonské iniciativy – zejména posílení konkurenceschopnosti Evropské unie vůči okolnímu světu. Pro Českou republiku představují unikátní příležitost realizovat projekty, na které by se jejím regionům a obcím nedostávalo vlastních fi nančních prostředků. Pro současné rozpočtové období 2007–2013 má ČR přislíbenu částku 26,7 miliardy EUR z unijních zdrojů. V optimálním případě pokrývá příspěvek EU až 85 % nákladů projektu, zatímco zbytek musí uhradit žadatel.

Více v časopise…