Inovace produktů ve společnosti VAE Controls z programu Aplikace

Autor: Ing. Milan Lindovský Ph.D., MBA, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-03-04. VAE CONTROLS je česká inženýrská společnost s dlouholetou tradicí, bohatými zkušenostmi ve svém oboru a s jasnou vlastnickou strukturou. Od roku 1993, kdy byla firma VAE CONTROLS,...

Vzduch je naše moře dat

Václav Řehoř, Miroslav Svítek, Peter Vittek, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03. Letecká doprava je příkladem využití moderních telekomunikačních technologií ve smyslu propojování informačních systémů a využívání dat. Výměna informací probíhá v prostředí...

Kooperativní systémy ITS – vidět, slyšet … a nebourat!

Ing. Martin Pichl, Ph.D, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03. I když se téma samořiditelných silničních vozidel těší velkému zájmu médií a veřejnosti, plně automatizovaná silniční vozidla ještě nejsou běžně nasazována do ostrého provozu. Co je ale nyní aktuální...

Špičkové technologické inovace v telekomunikacích na VUT v Brně

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc., vedoucí Ústavu telekomunikací FEKT VUT Brno, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04. Vysoké učení technické (VUT) v Brně si v roce 2019 připomnělo 120. výročí svého vzniku. Dnes patří k největší české vysoké škole v Brně a je největší...