Úvodník 2019-01

Vážení čtenáři, tak už je březen, jaro buší na dveře přírody a všichni nenápadně čekáme, zda se nepřeklopí rovnou do léta, jak se to v posledních letech stává. Dostáváte v tomto roce do rukou první vydání časopisu NEXT GENERATION/Telekomunikace, který se primárně...

Úvodník 2018-04

Vážení čtenáři, hned na začátku mého úvodníku bych vám rád poděkoval za vaši čtenářskou věrnost, popřál krásné časy vánoční a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2019. Trochu úvah na závěr: Je tu konec roku 2018, čas běží neúprosně přesně avšak nám...

Úvodník 2018-03

Český eGovernment… na co si to hrajeme…? Vážení čtenáři, dovolím si popsat pár řádky to, co jsme v posledních dnech zažili v rámci transformace jedné moravské společnosti, která žije na českém telekomunikačním trhu od roku 1990. Téma obsahu tohoto úvodníku je...

Úvodník 2018-02

Předstihne nás Mexiko? Drazí čtenáři NG/T, opět zde máme léto a prázdniny. Tedy popravdě už asi půl druhého měsíce si užíváme opravdové letní až subtropické počasí. To se nadá říci ve vztahu k naší demisní vládě či o té staronové, která se snad právě etablovala...

Úvodník 2018-01

RENESANCE KANDELÁBRU První číslo našeho magazínu vás vítá, (holt s mírným zpožděním) v roce 2018. Určitě jste zaznamenali tiskovou zprávu českého T- MOBILE o zásadním rozhodnutí, masivně investovat do optických sítí v České republice, podobně jako již několik let na...