Evropská komise o komunikaci na budoucích sítích a Internetu

Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-01. Sdělení o komunikaci na budoucích sítích a Internetu adresované Evropskou komisí (EK) Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů z 29. 9. 2008 uvádí základní požadavky...

Perspektivy přístupových sítí nové generace a možnosti regulace

Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-02. V článku jsou uvedeny zkušenosti, které získali operátoři při modernizaci přístupových sítí v několika evropských zemích. Současně jde o problematiku, která nastolila pro regulační orgány v těchto zemích nové...

NGA: regulovat, ano či ne?

Autor článku: Ladislav Chrudina, Telekomunikace 2009-05 aneb Rozjímání nad Doporučením pro regulaci přístupu k přístupovým sítím nové generace V tomto článku se zabývám výlučně problematikou regulace velkoobchodního (fyzického) přístupu k infrastruktuře sítě v pevném...