Širokopásmové kódování řeči

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-01. V pevných přenosových digitálních sítích se tradičně pro přenos řečového signálu o šířce 3,1 kHz používá metoda PCM. Po nelineární kompresi (A-law, μ-law) se přenáší 8bitový vzorek s periodou 125 μs. Tomu odpovídá...

Zvýrazňování a separace řeči ze šumového pozadí (1. část)

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-04. Odstranění parazitního hluku, šumu a rušení přítomného v řečovém signálu, který je snímán nebo přenášen např. telekomunikačním kanálem, je stále aktuálnější problém. Zvýšená hladina akustického rušení zhoršuje...

Zvýrazňování a separace řeči ze šumového pozadí (2. část)

Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-05. Analýza nezávislých komponent (Independent Component Analysis – ICA) je statistický přístup k obnově nezávislých signálů z jejich směsi. Jak jsme již řekli, základní podmínkou je, aby původní signály byly nezávislé....