Pokrytí pražského metra mobilním signálem

Autor: Jiří Trebula, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2021-01-02. Společnost KABEL TRADE PRAHA s.r.o. má více než dvacetiletou úspěšnou historii a zkušenosti v telekomunikacích, zejména v oblasti výstavby mobilních sítí od počátků GSM až po současné sítě směřující ke...

Vize budoucnosti digitální infrastruktury a služeb

Petr Očko, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-03. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace na MPO ČR se ve studii „How to approach 5G POLICIES“ společně s Daliborem Vavruškou z Digiteccs Associates Ltd. zabývám otázkami strategie budoucí...

Česká 5G aukce udává směr

Petr Očko. NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04. Pohled na aukci a její výsledky oproštěný o debatu o bájném čtvrtém operátorovi. Po mnoha vzrušených diskusích skončila v polovině listopadu aukce tzv. „5G kmitočtů“ nakonec poměrně rychle a bez jakýchkoli...

Výstavba sítí 5G z hlediska výběru technologie

Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2020-04. Členské státy EU spolu s Evropskou komisí vydaly 24. července 2020 průběžnou zprávu o plnění tzv. EU 5G toolbox. Jde o soubor nástrojů představujících společný přístup členských států EU k zabezpečení budoucích...