Autor článku: Jaroslav Hrstka, Telekomunikace 2016-02.

Článek se zabývá významem standardizace pro zajištění interoperability v oblasti eHealth a poskytuje přehled hlavních organizací, které se podílí na standardizaci služeb a infrastruktury eHealth. Dále jsou zmíněny některé obecné standardy ITU-T, které jsou nezbytné pro podporu moderních aplikací eHealth. Na závěr je shrnuto pět předpokladů standardizace, které jsou nezbytné pro dosažení cílů eHealth.

Více v časopise…