Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2010-02.

Při zpracování digitálních obrazových dat můžeme pracovat s různými formáty. Můžeme použít data nekomprimovaná, data zpracovaná metodou bezeztrátové komprese nebo data zpracovaná metodou ztrátové komprese. Například pro uložení nekomprimovaného digitálního obrazu v 24bitovém jasovém rozsahu neboli 3 bajty na pixel s rozlišením 2048 x 1536 pixelů (což je běžné např. u digitálních fotografií) potřebujeme přibližně 9 MB paměťového prostoru (3 x 2048 x 1536 = 9 437 184 B), a to ještě neuvažujeme hlavičku záznamu. Tento způsob záznamu dat reprezentuje např. formát BMP. Vidíme, že takto potřebujeme pro uložení velkou kapacitu paměti.

Více v časopise…