RNDr. Petr Beneš, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

I23. května bylo pod záštitou rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., otevřeno Centrum města budoucnosti (CMB) v areálu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT. Kromě setkání se zástupci významných světových technologických společností, které se staly partnery tohoto projektu, jsme měli příležitost se zúčastnit i slavnostního otevření laboratoře Virtualizace Prahy za účasti primátorky Adriany Krnáčové.

CMB (anglicky CCF – Centre of City of Future), je koncipováno jako virtuální experimentální testbed města, regionu, krajiny a v něm rozmístěné technické infrastruktury, ostatních typů urbanistických osídlení a celků, které se v tomto prostoru nacházejí. Vše společně vytváří komplexně propojený systém, který bude sloužit k výzkumu, propojování akademické sféry, komerční sféry a zástupců municipalit, k prezentaci projektů a ke vzdělávacím účelům. Toto pracoviště je součástí oddělení Inteligentních systémů vedeného prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., ředitelem CIIRC ČVUT, a bude fungovat pod vedením Ing. arch. Michala Postráneckého.

Více v časopise…