Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-05.

Dne 30. července 2009 publikovala Evropská komise (EK) výzvu č. 5 nadnárodním sdružením z průmyslové a akademické sféry a nově i individuálním týmům v rámci Evropy a ostatních partnerských zemí k předkládání návrhů projektů na výzkum programu ICT 2009 1.1 Síť budoucnosti (Th e Network of the Future) zakotveném v rámcovém programu FP71.

Více v časopise…