Autoři: Prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., Žilinská univerzita, Ing. Bohumil Adamec, PhD., Žilinská univerzita, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-03.

Článok je pokračovaním článku „Šírenie varovných hlásení prostredníctvom pozemského digitálneho rozhlasového vysielania“, ktorý bol uverejnený v čísle 3/2017 časopisu NGN Telekomunikace.

Skúsenosti z nedávnej minulosti (prírodné katastrofy, rôzne technické havárie) ukázali, že digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie je vhodným prostriedkom pre šírenie varovných hlásení širokej verejnosti. Pri takýchto mimoriadnych udalostiach je v prvom rade potrebné dotknutú verejnosť v čo najkratšom čase informovať o vzniknutej situácií. V porovnaní s masovo rozšírenými sieťami mobilných operátorov, resp. so sieťou Internet, je sieť terestriálnych rozhlasových vysielačov veľmi robustná a odolná voči preťaženiu, ktoré pri mimoriadnych udalostiach spravidla nastáva. Moderné systémy digitálneho terestriálneho rozhlasového vysielania T-DAB/T-DAB+ obsahujú všetky funkcionality, ktoré sú potrebné pre implementáciu varovných hlásení do rozhlasového vysielania, vrátane podpory viacjazyčných doplnkových textových informácií.

Více v časopise…