Autor článku: Klub ICTU, Telekomunikace 2012-01.

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek. Pojmy sdílené služby a Cloud Computing, mezi které je v tomto článku kladeno rovnítko, jsou dnes používány jako určité zastřešující termíny pro celou řadu efektů, které přinášejí moderní technologie a inovované způsoby jejich využívání. Včetně efektů ekonomických, jež znamenají dnes tolik potřebné úspory.

Více v časopise…