Autor článku: Petr Jareš, Telekomunikace 2007-05.

Přenosový systém pro metalické přístupové sítě, označovaný zkratkou SHDSL, využívá obvykle jeden symetrický pár vedení pro obousměrný symetrický datový provoz. Základní doporučení organizace ITU-T G.991.2 bylo vydáno již roku 2001. Druhá verze zmíněného doporučení obsahuje zdokonalení pro dosažení vyšších přenosových rychlostí.

Více v časopise…