Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Pane prezidente, před dvěma roky jste nastupoval do vedení ICT Unie. S jakými cíli jste do tohoto angažmá nastupoval a jak se je dosud podařilo naplnit?

Při svém nástupu do vedení ICT Unie, největší odborné asociace reprezentující více než 60 obchodních společností nabízejících své produkty a služby na trhu ICT, jsem měl několik velkých výhod. Za prvé, díky mým předchůdcům jsem nastupoval do stabilizované organizace s vysokou odbornou erudicí a hlavně ochotou své dovednosti, zkušenosti i odborné kapacity nabízet státu jako partner při další modernizaci a zlepšení podmínek života v česku.
Za druhé, mé dlouholeté působení v různých pozicích na straně státu a zde získané zkušenosti o přínosech spolupráce se soukromým sektorem, mi umožnily velmi rychle připravit a zahájit aktivity ICT Unie směrem k odpovědným zákonodárným i exekutivním orgánům státu. Přiznávám, že jsem byl velmi nemile překvapen zjištěním, že bohužel stát o takovou spolupráci a partnerství příliš nestojí. Je potřeba přiznat, že v posledních několika letech se České republice v oblasti digitalizace opravdu příliš nedařilo. Vládnoucí exekutiva nebyla schopná definovat jasné cíle ani soubor opatření k jejich dosažení. To nás řadí k evropskému průměru, a to právě ještě jen díky komerčnímu sektoru, který svým aktivním přístupem k digitalizaci zachraňuje alespoň průměrné pozice. Kdybychom porovnávali jen eGovernment, obsadila by Česká republika dokonce poslední místa na žebříčku. A neochota naslouchat partnerům byla právě jednou z příčin.
Ptal jste se na mé cíle. Ti co mne znají, vědí, že mým celoživotním snem je funkční moderní stát, poskytující svým občanům kvalitní moderní služby, způsobem odpovídajícím současnému technologickému vývoji. Stát, který svým občanům slouží, a to bez zbytečného obtěžování a neopodstatněné administrativní zátěže. Logické a asi i očekávatelné tedy bylo, že se ICT Unie postupně bude chtít stát významných partnerem odpovědným politikům a úředníkům a napomůže státu dohnat ztrátu v digitalizaci z posledních několika let.

Více v časopise…