Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-01.

Letos v lednu vaše společnost oznámila významné investice do budování vlastních optických sítí, zde v České republice. Je to rozhodnutí česko-slovenského managementu nebo se jedná o globální strategii T-Mobile respektive Deutsche Telekomu?

Úkolem globální strategie skupiny Deutsche Telekom je dosáhnout vedoucího postavení na všech technologických trzích s budoucími ověřenými a integrovanými gigabitovými sítěmi. Na některých trzích je to snazší, na ostatních, kde je to obtížnější, je cesta k dosažení buď kratší nebo delší v závislosti na dostupnosti zdrojů již existující infrastruktury optických vláken a dynamiky trhu a regulace. Ambice strategie skupiny DT jsou jasné. Cílem je zajistit gigabitové sítě koncovým zákazníkům. V ČR se vedení rozhodlo zahájit práci na tomto obrovském a důležitém úkolu. Domníváme se, že je to nezbytné, chceme-li si své zákazníky dlouhodobě udržet. Rozhodnutí bylo učiněno na místní úrovni s podporou vedení DT v EU. Potřeby zákazníků se mění a my chceme být schopni předvídat tyto změny a být připraveni na to, co přinese budoucnost. Jednou z nejlepších budoucích a ověřených technologií je infrastruktura optických vláken. Naším úkolem je být plně integrovaným operátorem poskytujícím moderní gigabitové digitální služby pro koncové spotřebitele a podniky. Naši motivaci podpořilo i to, že v současné době nejsme spokojeni se stavem infrastruktury optických vláken a chceme ji zlepšit. Domníváme se, že bez pokročilejší optické infrastruktury by Česká republika byla v mnoha oblastech poškozena, ať už jde o kvalitu mobilních služeb, digitalizaci obchodních nebo vládních interakcí s koncovými spotřebiteli, penetraci internetových služeb, čtvrtou průmyslovou revoluci, robotizací apod.

Více v časopise…