Autor článku: PR, Telekomunikace 2008-01-02.

Požadavky koncových uživatelů se neustále posouvají od prostých hlasových služeb ke službám typu „multi-play“ spojujícím hlas, video, data a obraz. Příchod nových služeb s přidanou hodnotou (VAS), jako je například IPTV (Internet Protocol Television) a videotelefonie, znamená vyšší nároky na přenosovou rychlost, dohled nad kvalitou služby QoS a záruky bezpečnosti. Tyto služby současně vytvářejí i nové výzvy týkající se konstrukce sítí jednotlivých síťových operátorů, a to zejména přístupových sítí. Trendem rozvoje přístupové vrstvy se stává zvyšující se pronikání optických sítí až „do domu“ (FTTH). Společným zájmem operátorů i dodavatelů tak je zavádění nových technologií umožňujících uspokojení diverzifikovaných požadavků koncových uživatelů lišících se podle konkrétních potřeb jednotlivých zákazníků.

Více v časopise…