Charles Brookson, Zeata Security Ltd. a předseda ETSI TC CYBER, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Internet se stává kritickou infrastrukturou jak pro podniky, tak pro jednotlivé uživatele a jeho bezpečnost je tak jasnou prioritou. Zajištění bezpečnosti je rovněž základem pro realizaci moderního propojeného světa a zásadním faktorem pro vytvoření důvěry s uživateli, což je nezbytné pro dosažení komerčního úspěchu nových technologií, které se objevují v rámci Internetu věcí (IoT) a také při realizaci konceptů Průmysl 4.0 a eHealth.

Dalším důležitým trendem je rostoucí závislost na virtualizačních technologiích, které ve spojení s datovými sítěmi umožňují cloud computing. Koncept, který síťový operátoři využívají, se nazývá virtualizace síťových funkcí (Network Function Virtualisation, NFV). Virtualizace přináší řadu výhod, ale také některé specifické bezpečnostní hrozby. Aby bylo možné těmto hrozbám účinně čelit, je nezbytné vyvíjet důvěryhodné počítačové platformy, které zajistí, že uživatelé budou ochotní důvěřovat zabezpečení aplikací provozovaných na těchto platformách.

Více v časopise…