Autor článku: Zdeněk Vaníček, Telekomunikace 2008-01-02.

Evropský parlament a Rada přijaly na sklonku roku 2001 soubor směrnic, které společně tvoří základ současné právní úpravy pro správu a regulaci elektronických komunikací (telekomunikací, vysílání a informačních a komunikačních technologií) členských států Evropské unie, tedy rovněž České republiky. Jádro předpisového rámce tvoří tzv. rámcová směrnice a čtyři specifické směrnice (autorizační, přístupová, o univerzální službě a o soukromí) 1. Společně tvoří základ právní úpravy elektronických komunikací v členských zemích Evropského společenství; v České republice se tak stalo prostřednictvím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k němu.

Více v časopise…