Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2012-05.

Refarming, jímž se obecně rozumí přerozdělování regulovaného, dříve přiděleného kmitočtového spektra a jeho přiřazení k novým komunikačním službám s vyšší úrovní ekonomických či sociálních přínosů, přirozeně vyvolává přiměřenou pozornost nejen operátorů

Více v časopise…