Ing. Václav Křepelka, Ph.D., ČVTSS – FITCE CZ, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2018-02.

Následující článek navazuje na [3], převzatý z autorovy přednášky na semináři Pobočky ČES v Táboře Měření a údržba sdělovacích kabelů XLVIII, který uvedl přenosovou technologii G-fast jako dosavadní vrchol v hierarchii xDSL. 10. května 2017 byl na G-fast konferenci v Paříži přednesen příspěvek [1] předjímající ještě další vývoj přinejmenším řádový směrem k TDSL, tedy Terabitovou DSL. Následující text se věnuje dalšímu zvýšení přenosové rychlosti a tedy zvýšení přenosové kapacity, jinými slovy zda je možno i následující neuvěřitelnou hranici přenosové rychlosti po metalických párech opět překonat. Jak ovšem vyplyne z dalšího textu, nejedná se o již vyvinutou a zaváděnou technologii, ale o námět pro další vývoj na základě zcela nových principů přenosu blížících se přenosu bezdrátovému.

[1] Cioffi, J., http://www.assia-inc.com/wp-content/uploads/2017/05/TDSL-presentation.pdf
[3] Křepelka, V., Vysokorychlostní přenosy po metalických kabelech včera, dnes a zítra, Telekomunikace 2/2017

Více v časopise…