Autor článku: Tomáš Látal, Telekomunikace 2011-01.

Technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (Multiprotocol Label Switching, MPLS) představuje jednu z metod, jak pracovat s datovými toky v telekomunikační síti. Architektura pro MPLS je popsána v RFC 3031 organizace IETF. Její princip je založen na vkládání návěští (label) do datové jednotky mezi 2. a 3. vrstvu podle síťového modelu OSI, případně do vybraného pole záhlaví L2. Důvodem pro její zavedení byla optimalizace požadavků na výkon, a to jak z hlediska nároků na zpracování datových toků, tak s hlediska zpoždění (latence) způsobené zpracováváním datového provozu v konkrétním zařízení. Další výhody a vlastnosti této technologie jsou popsány dále v článku.

Více v časopise…