Autor článku: Martin Škop, Richard Talač, Martin Parolek, Telekomunikace 2012-01.

Přístupové sítě zajišťují propojení od posledního aktivního zařízení na straně provozovatele sítě k zákaznickému koncovému zařízení. Představují tedy „poslední míli“ (někdy naopak označovanou jako „první míli“) cesty od telefonní ústředny k telefonu, od DSLAM k síťovému zakončení, nebo od základnové stanice k mobilnímu telefonu. Investičně jsou přístupové sítě nejdražší částí celé telekomunikační infrastruktury a současně jejich kvalita a technologické možnosti do značné míry determinují jaké typy služeb a v jaké kvalitě mohou být zákazníkům poskytovány. Výstavba přístupových sítí je vždy hledáním kompromisu mezi možnostmi technologie a očekáváním zákazníků na jedné straně a investiční náročností a od ní se odvíjející návratností investic na straně druhé.

Více v časopise…