Autor článku: Zdeněk Vaníček, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02.

Věru už není mnoho těch, kteří se profesionálně či jinak zabývají problematikou sítí a služeb elektronických komunikací a stačí se ještě vyznat v přečetných změnách zákona o elektronických komunikacích. Tento zákon ze dne 22. února 2005 č. 127/2005 Sb., ve znění mnoha změn, novel a také nálezu Ústavního soudu,1 sice ještě stačí držet krok s evropskou úpravou, z níž je odvozen, ale trpí politickými zadáními, která mu diktují jak moc zákonodárná, tak výkonná. Tuto neblahou skutečnost lze demonstrovat na příkladu návrhu poslední novely zákona – vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1053), který Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení na 57. schůzi 24. května 2017.

Více v časopise…