Autor článku: Pavel Šindelka, Telekomunikace 2013-02.

Telekomunikační infrastruktura je jedním z klíčových prostředků pro zajištění provozních činností v organizacích s geograficky distribuovanou strukturou, jako jsou společnosti podnikající v dopravě a energetice nebo bezpečnostní složky. Použitá řešení musí splňovat specifické požadavky zákazníků tohoto typu, vycházející z jejich provozních potřeb, a řešení a prvky běžně používané ve veřejných telefonních sítích lze tedy použít jen v omezené míře.

Více v časopise…