Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-01.

Všechny firmy podnikající v ČR v oblasti provozování sítí elektronických komunikací, operátoři, ISP, provozovatelé metropolitních optických sítí, instalační firmy a dodavatelé technologií pro FTTx již několik let netrpělivě očekávají, jak vlastně dopadne společný projekt státu a podnikatelů v budování přístupových vysokorychlostních sítí v ekonomicky slabých oblastech naší republiky. Před pár dny bychom „oslavili“ čtyřleté výročí vzniku státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, kdy ji 20.3.2013 schválila Vláda ČR. Tzn., že již čtyři roky trvá příprava podmiňujících dokumentů, tak aby se mohlo investovat alokovaných 14 miliard Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (tzv. OP PIK), který byl zveřejněn koncem roku 2013 a popisoval dotační tituly v období mezi lety 2014 až 2020.
Před několika lety jsem upozorňoval na rizika, která projekt mohou potkat. Pojďme si je zopakovat a konstatovat kde se nacházíme.

Více v časopise…