Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2009-04.

Optické vlákno je obecně považováno jako poslední krok ve vývoji přístupových sítí. V současnosti se převážná většina telekomunikačních provozovatelů staví víc než zdrženlivě k zavádění architektury optického vlákna k účastníkovi (Fiber To Th e Home, FTTH) především pro její vysoké pořizovací náklady. Rovněž se staví odmítavě k riziku vyplývající z regulačních záměrů, tj. zpřístupnění účastnické smyčky i v nové optické infrastruktuře. V následujícím příspěvku, je představen přístup jak jednoznačně odhadnout potřebné výdaje pro zavádění FTTH. Je potřeba zaměřit se na nejdůležitější náklady a takto získat vyvážený a podrobný pohled na úhrnné náklady spolu s podrobným rozborem jednotlivých kroků, metod a rizik. Závěrem je navrženo řešení skutečné případové studie na zavedení FTTH původně vycházející z gigabitové pasivní optické sítě (Gigabit Passive Optical Network, GPON) v malém belgickém městě (asi 10 000 obyvatel). Tento článek je volně zpracován zejména podle [1]. Současné přístupy k této problematice v ČR i SR lze nalézt v [15] , [16] i [17], z květnového semináře v Českých Budějovicích a z červnové konference NoTeS 09 v Praze.

Více v časopise…