Autor článku: David Stádník, Telekomunikace 2013-03.

Evropská komise zveřejnila 25. dubna 2013 své pravidelné hodnocení pokroku při plnění cílů stanovených Digitální agendou pro Evropu. Toto poslední hodnocení se týká internetu a jeho využívání. Informaci o ročním srovnávacím přehledu plnění Digitální agendy, které se zabývá i dalšími službami, přineslo minulé číslo časopisu Telekomunikace 2013/02. Rozvoj připojení k internetu s ohledem na dynamičnost tohoto trhu hodnotí Evropská komise dvakrát do roka.

Více v časopise…